Category: Workshop ภาษา Go

Workshop การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วย ภาษา Go สำหรับ ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม สนุกกับการเรียนรู้ ภาษา Go และ Workshop หลากหลาย ที่จะทำให้คุณ “ เขียนโปรแกรมเป็น ”

การเข้ารหัส / ถอดรหัส JSON

การเข้ารหัส / ถอดรหัส JSON JSON คืออะไร JSON ย่อมาจาก JavaScript Object Notation มันคือ Standard format อย่างหนึ่งที่เป็น text และสามารถอ่านออกได้ด้วยตาเปล่า ใช้ในการสร้าง object ขึ้นมาเพื่อส่งข้อมูลระหว่าง Application หรือ Applications Program Interface (API) โดย format จะมีรูปแบบเป็น คู่…

Workshop-3 Deal & SaveToFile

Deal สร้างไพ่ที่มือผู้เล่น เขียนโค้ด ฟังก์ชั่น deal ที่ไฟล์ deck.go ดังนี้ Function name คือชื่อฟังก์ชันที่เราตั้งขึ้นมา ชื่อ deal มีหน้าที่ในการ แจกไพ่ Parameter list จะอยู่ใน () ลำดับแรกคือ d deck เป็นข้อมูลรายการจำนวนไพ่ทั้งหมดที่มี มีชนิดข้อมูลเป็น String และ handSize คือแจกแจงจำนวนไพ่ที่เราต้องการให้อยู่ในมือ มีชนิดข้อมูลเป็น int…

Workshop-2 New Deck & Print

การสร้างโปรเจคที่ GOPATH ในบทความที่ผ่านมา Workshop พื้นฐานภาษา Go จะเป็นการสร้างโปรเจคภาษา Go ในโฟลเดอร์อืนๆที่ไม่ใช่ โฟลเดอร์ GOPATH ซึ่งในการเขียนโปรแกรมที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ที่มีความจำเป็นในการเรียกใช้งานฟังก์ชัน จาก ไฟล์อื่นๆ ที่ไม่อยู่ในไฟล์ main.go ซึงจะทำให้เกิดปัญหาในการเรียกใช้งาน รวมทั้งปัญหาในการใช้งานด้านอื่นๆ ฉะนั้น ในการสร้างโปรเจคที่ถูกต้องควรอยู่ที่ โฟลเดอร์ GOPATH การตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ที่เป็น GOPATH ทำได้ดังนี้ ที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า “env” แล้ว เลือก…

Workshop-1 พื้นฐานภาษา Go

พื้นฐานภาษา Go Workshop การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วย ภาษา Go สำหรับ ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม สนุกกับการเรียนรู้ ภาษา Go และ Workshop หลากหลาย ที่จะทำให้คุณ “ เขียนโปรแกรมเป็น ” โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ Workshop พื้นฐานภาษา Go หลังจาก ติดตั้ง และ ทดสอบ Hello World มาแล้ว…

ติดตั้ง Go และ ทดสอบ Hello World

ติดตั้ง และ Run Hello World ภาษา Go ภาษา Go นั้นเป็น Open Source ที่นิยามว่า รันง่าย เชื่อถือได้ และ มีประสิทธิภาพ พูดง่ายๆ คือมันเร็ว กว่าภาษาอื่นๆ ทั่วๆไป และตัวมันเองก็เบามาก เวลานำมาเขียนโปรแกรม ภาษาโก (Golang) ทำให้นักพัฒนาสามารถคอมไพล์ (การแปลงชุดคำสั่งโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาให้กลายเป็นไฟล์ที่สั่งให้ทำงานได้) สามารถคอมไพล์โปรแกรมที่มีความซับซ้อนได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งนอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว กลไกการทำงานของ…