Category: การใช้ React กับ Go

React Framework ตัวนี้ถูกพัฒนาโดย Facebook ในปี 2013 ซึ่ง concept ของ React คือ javascript library (เครื่องมือ JS) สำหรับสร้าง User Interface ซึ่งทำให้มันมีขนาด bundle size ที่เล็ก

สร้าง JSON Web Tokens

สร้าง JSON Web Tokens การพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ RESTFul API ซึ่งเป็น Web Server ในรูปแบบ stateless สำหรับเป็น API ทั้ง Single Page Application และ Mobile คือไม่มีการจดจำ state ของผู้ใช้แต่ว่าใช้ token base แทน JWT คืออะไร ? JWT…

เพิ่ม ลบ แก้ไข Database ด้วย React

เพิ่ม ลบ แก้ไข Database ด้วย React บทความนี้เกี่ยวข้องกับ ระบบ Admin ใช้เรียกดูข้อมูล แก้ไข ลบ ข้อมูล จาก ฐานข้อมูล (Database) ด้วย React ข้อกำหนดเบื้องต้น ข้อกำหนดสำหรับบทความนี้คือ คุณต้องปฏิบัติตามบทความ การสร้างฟอร์มใน React มาก่อน การเพิ่มข้อมูล Back-End REST ที่ Back-End ไฟล์…

การสร้างฟอร์มใน React

การสร้างฟอร์มใน React บทความเกี่ยวกับพื้นฐาน React เรื่องการของจัดการ Form และ Input ต่างๆ เนื่องจากว่าการทำ Web Application ปฎิเสธไม่ได้ว่า เราต้องใช้พวก Input Form ต่างๆ ในการส่งข้อมูลไปที่ Server HTML Element ประเภท ฟอร์ม (form) จะทำงานแตกต่างจาก DOM element ประเภทอื่นๆ ใน React…

เชื่อมต่อ React กับ REST API

เชื่อมต่อ React กับ REST API RESTful หรือ REST คือ Representational state transfer หรือ REST คือ การสร้าง RESTful Web services ชนิดหนึ่งที่ใช้สื่อสารกันบน Internet ใช้หลักการแบบ stateless คือไม่มี session ซึ่งต่างจาก Web services แบบอื่นเช่น WSDL…

สร้าง Go Back-End REST API

สร้าง Go Backend REST API database ( ฐานข้อมูล ) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกรวบรวมเก็บไว้ โดยข้อมูลมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เวลาที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต้องการจะนำข้อมูลมาประมวลผลหรือแสดงผล ก็จะนำข้อมูลมาจาก database ข้อกำหนดเบื้องต้น ข้อกำหนดสำหรับบทความนี้คือ คุณต้องติดตั้ง Go และ ปฏิบัติตามบทความ Models (โมเดล) มาก่อน ติดตั้ง PostgreSQL เริ่มเเรกดาวน์โหลด PostgreSQL มาก่อน สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่…

Models ภาษา Go

Models ภาษา Go Model (โมเดล) คือออบเจกต์ที่ทำหน้าเป็นตัวแทนของข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบใดในระบบฐานข้อมูลหรือในไฟล์ เมื่อข้อมูลนั้นถูกโหลดเข้ามาในแอพพลิเคชัน เราจะเปลี่ยนมันให้อยู่ในรูปของออบเจกต์ และเราเรียกบทบาทของออบเจกต์นี้ว่า “Model” ยกตัวอย่างเช่นออบเจกต์ Customer, Employee, Product เป็นต้น และ ไม่ว่าข้อมูลนั้น ๆ จะถูกจัดเก็บในรูปแบบใดก็ตาม ในฐานข้อมูล แบบเป็น Object Class หรือที่นิยมเรียกกันว่า VO ( Value Object ) หรือเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลเลย…

Router และ Handlers ภาษา Go

router และ handlers ภาษา GO ความหมายของ back-end สำหรับ developer จะเรียกกันสั้น ๆ ว่า หลังบ้าน หรือระบบจัดการเว็บไซต์ เช่น จัดการฐานข้อมูล โครงสร้างเว็บไซต์ การเขียนโค้ดควบคุม JSON เป็นต้น ความสำคัญของ back-end ส่วนของ back-end มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้ง username password ข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ…

สร้าง Front-End ด้วย React

สร้าง Front-End ด้วย React front-end สำหรับ developer จะเรียกกันสั้น ๆ ว่า หน้าบ้าน หรือเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ไม่ว่าจะเป็น หน้าโฮม หน้าเว็บเพจ เนื้อหาต่างๆ รูปภาพ ลิงก์ เป็นต้น เป็นส่วนที่ user ทั่วไปสามารถเห็นและเข้ามาใช้งานได้ของเว็บไซต์ ในการสร้าง web application ในฝั่งของ User Interface ในปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นจากสมัยก่อนมากเนื่องจากผู้ใช้งาน…

เขียนโปรแกรม ด้วย React เบื้องต้น

เขียนโปรแกรม ด้วย React เบื้องต้น การจะสร้างหน้าตาของเว็บขึ้นมาได้นั้นมาจากสิ่งที่เรียกว่า Component ให้นึกภาพว่า Component เป็น block ส่วนย่อยของเว็บเราที่จะสร้างออกมา โดยเราจะเขียนโค้ดภาษา JavaScript เพื่ออธิบายหน้าตา (อาจรวมถึงพฤติกรรม) ของ block นั้นๆ มา แทนที่เราจะเขียนใน HTML แทน ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code และ node.js และเราจะเริ่มต้นเขียน React…

การใช้ React กับ Go Fiber

การใช้ React กับ Go Fiber React เป็น JavaScript library ที่ใช้สำหรับสร้าง user interface ที่ให้เราสามารถเขียนโค้ดในการสร้าง UI ที่มีความซับซ้อนแบ่งเป็นส่วนเล็กๆออกจากกันได้ ซึ่งแต่ละส่วนสามารถแยกการทำงานออกจากกันได้อย่างอิสระ และทำให้สามารถนำชิ้นส่วน UI เหล่านั้นไปใช้ซ้ำได้อีก เรียนรู้การใช้งาน React เบื้องต้นที่ พัฒนาเว็บด้วย React สำหรับผู้เริ่มต้น โดย KongRuksiam Official React นิยมใช้งานเป็น Front-End คือ…