Category: ► C/C++ (Arduino)

การเขียนโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วย ภาษา C/C++ (Wiring) ในการเขียนโปรแกรมสำหรับบอร์ด Arduino จะต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาของ Arduino ซึ่งตัวภาษาของ Arduino ก็นำเอาโอเพ่นซอร์ส ชื่อ Wiring ที่เป็น Open Source Programming (ระบบพัฒนาโปรแกรมแบบเปิด) และบอร์ด i/o อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในงาน การเรียนรู้เกี่ยวกับ Computer Programming และ ทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ให้เราใช้ MCU ได้ง่ายขึ้น เช่น High Level และส่วน Low Level มาพัฒนาต่อ

ภาษาของ Arduino แบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักคือโครงสร้างภาษา (Structure) ตัวแปรค่าคงที่และฟังก์ชั่น (Function) ภาษาของ Arduino จะอ้างอิงตามภาษา C/C++ จึงอาจกล่าวได้ว่าการเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino ก็คือการเขียนโปรแกรมภาษา C โดยเรียกใช้ฟังก์ชั่นและไลบรารีที่ทาง Arduino ได้เตรียมไว้ให้แล้ว

การใช้งาน GPS โมดูล กับ STM32 รุ่น STM32F407VET6

บทความนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งาน โมดูล GPS รุ่น GY-NEO6MV2 NEO-6M กับ STM32 รุ่น STM32F407VET6 โดยใช้การสื่อสารกันผ่านพอร์ตอนุกรมแบบ UART และแสดงผล ละติจูด , ลองจิจูด ที่จอ LCD 16×2 GPS ย่อมาจาก Global Positioning System และใช้เพื่อตรวจจับละติจูดและลองจิจูดของตำแหน่งใด ๆ บนโลกโดยมีเวลา UTC ที่แน่นอน…

การใช้งานจอ LCD 16×2 กับ STM32 รุ่น STM32F407VET6

บทความนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งานจอ LCD 16×2 กับ STM32 รุ่น STM32F407VET6 โดยใช้ Character LCD เป็นจอที่แสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่น จอ LCD ขนาด 16×2 หมายถึงใน 1 แถว มีตัวอักษรใส่ได้ 16 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัดให้ใช้งาน จอ LCD ปกติจะใช้สายไฟหลายเส้นในการต่อใช้งาน แต่โมดูล…

การใช้งานบอร์ด STM32 STM32F407VET6 กับ Arduino IDE

STM32F407VET6 STM32 เป็นชิปที่สร้างโดย STMicroelectronics ภายในใช้ CPU ARM 32bit Cortex – M4 ซึ่งออกแบบมาเพื่อไมโครคอนโทรลเลอร์โดยเฉพาะ ความถี่ CPU สูงสุด 168MHz มีรอม 64KB และ SRAM 192+4 KB มี GPIO ให้ใช้ 82 ขา ADC 12bit จำนวน…

สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT22

สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 หรือ Weather Station ทำหน้าที่หลัก คือ วัดและตรวจสอบสภาพอากาศ ผ่านเครื่องวัดต่างๆ เช่น เซนเซอร์ DHT22 โมดูลเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียว ใช้ไฟเลี้ยง 3 V – 5.5 V แล้วนำมาประมวลผล ด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ จิ๋ว ATtiny85 แล้วแสดงผลที่จอ OLED 96×64 พร้อมสี 64K โดยการอินเทอร์เฟซแบบ…

การติดตั้งบอร์ด STM32 ลงใน Arduino IDE

การติดตั้งบอร์ด STM32 ลงใน Arduino IDE การใช้งาน IDE สำหรับ STM32 และคอมไพล์เลอร์ที่นิยมใช้งานกัน ได้แก่ STM32CubeIDE , AC6 System Workbench for STM32 , ARM Keil MDK , ARM Mbed Online Compiler , Arm Mbed…

การใช้งานจอ OLED Display SSD1331 ด้วย ATtiny85

ไลบรารีกราฟิกสี (Colour Graphics Library) นี่คือไลบรารีกราฟิกสีขนาดเล็กสำหรับจอแสดงผล OLED Colour SPI 96×64 ที่ใช้ ชิปไดรเวอร์ SD1331 ซึ่งช่วยให้คุณสามารถพล็อตจุดเส้นเติมสี่เหลี่ยมและเปิดและข้อความที่มีอักขระขนาดเล็กหรือใหญ่: การใช้งานจอ OLED Display SSD1331 ด้วย ATtiny85 OLED Display SSD1331 โมดูลนี้ จะแตกต่างจากไลบรารีการแสดงผล SPI OLED อื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีบัฟเฟอร์หน่วยความจำทำให้สามารถรันบนโปรเซสเซอร์ใดก็ได้ รวมทั้ง…

หรี่ความสว่างหลอดไฟ LED ด้วย ATtiny85 PWM

ATtiny85 PWM หรี่ความสว่างหลอดไฟ LED พื้นฐาน ATtiny85 PWM ATtiny85 ช่วยให้เราสามารถสร้างเอาท์พุทแบบอะนาล็อกโดยใช้ PWM (Pulse Width Modulation) ATtiny85 มีตัวจับเวลา 2 ตัว ที่สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณ PWM คือ ตัวจับเวลา 0 ซึ่งเป็นตัวจับเวลา 8 บิตที่สามารถแก้ไขเฟสและ PWM ที่รวดเร็วที่ใช้สำหรับฟังก์ชั่นเช่น delay () และ…

การใช้งาน UNO WiFi R3 ATmega328P ESP8266 เบื้องต้น

การใช้งาน UNO WiFi R3 ATmega328P ESP8266 เบื้องต้น ในบอร์ดจะมี MCU อยู่ 2 ตัว คือ ATmega328P กับ ESP8266 โดย บอร์ดนี้สามารถใช้ได้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ ใช้เป็น Arduino UNO ธรรมดา ใช้เป็น ESP8266 ให้ ATmega328P กับ…

เพิ่มบอร์ด ATtiny85 , ATtiny84 ให้ Arduino IDE

เพิ่มบอร์ด ATtiny85 , ATtiny84 ให้ Arduino IDE AVR ATtiny เป็นตระกูลของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนามาตั้งแต่ปี 1996 โดย Atmel ซึ่งได้มาจาก Microchip Technology ในปี 2559 สิ่งเหล่านี้ได้รับการดัดแปลงสถาปัตยกรรมฮาร์วาร์ด 8-bit RISC ไมโครคอนโทรลเลอร์ชิปตัวเดียว AVR เป็นหนึ่งในตระกูลไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวแรกที่ใช้หน่วยความจำแฟลชแบบ on-chip สำหรับการจัดเก็บโปรแกรมเมื่อเทียบกับ ROM ที่ตั้งโปรแกรมได้ครั้งเดียว EPROM หรือ…

การใช้งาน ATtiny85 ด้วย บอร์ด Arduino UNO

การใช้งาน ATtiny85 ด้วย บอร์ด Arduino UNO การใช้งาน ATtiny85 ด้วย บอร์ด Arduino UNO AVR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นต่อมาที่มีการ พัฒนาต่อมาจาก MCS-51 โดยบริษัท ATMEL อัน เนื่องมาจากว่า MCS-51 ยุคหลังนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ งานจริง และมีใช้งานแต่เฉพาะในสถาบันการศึกษา เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการออกออกแบบวงจรที่ ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องอาศัยการต่ออุปกรณ์ร่วม เยอะนั้นเอง ATtiny85 ไอซีตะกูล AVR ขนาดเล็ก…

วิธีใช้ ESP8266 ESP-01 ปล่อย WiFi สร้างเครือข่าย WiFi

วิธีใช้ ESP8266 ESP-01 ปล่อย WiFi สร้างเครือข่าย WiFi โหมดการทำงานของ ESP8266 หนึ่งในคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ ESP8266 คือไม่เพียง แต่เชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ที่มีอยู่และทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่ยังสามารถตั้งค่าเครือข่ายของตัวเอง เพื่อให้อุปกรณ์อื่น ๆ สามารถเชื่อมต่อโดยตรงและเข้าถึงได้โดยเว็บเพจ สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะ ESP8266 สามารถทำงานในโหมดต่าง ๆ ได้ 3 โหมด คือ โหมด AP โหมด…

ลงโปรแกรม ESP8266 ESP-01 ด้วย CP2102 USB

ESP8266 คือโมดูล WiFi จากจีน ที่มีความพิเศษตรงที่ตัวมันสามารถโปรแกรมลงไปได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย และมีพื้นที่โปรแกรมที่มากถึง 4MB ทำให้มีพื้นที่เหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไป ESP-01 เป็นโมดูลไร้สายขนาดเล็ก เชื่อมต่อกับ WiFi อีกทั้งยังสามารถลงโปรแกรมไปในตัวได้โดยไม่ต้องอาศัย Arduino หรือ MCU อื่น ๆ เนื่องจากชิป ESP8266 ที่ใช้นั้นจะเป็นชิปแบบ System on Chip : SoC คือสามารถเป็นไมโครคอนโทรเลอร์ได้ในตัว สำหรับการเขียนโปรแกรมตัวชิปถูกออกแบบมาให้ใช้ภาษา Lua…

การใช้งาน ESP32 กับ Arduino IDE

การใช้งาน ESP32 เบื้องต้น และ โปรแกรมแรก กับ Arduino IDE ในบทความนี้จะเป็นการแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE ตั้งแต่ต้น ไปจนถึงการติดตั้งชุดพัฒนา Arduino core for ESP32 WiFi chip และ การตรวจสอบว่าติดตั้งสำเร็จหรือไม่ “Arduino” แต่เดิมเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนาเฟิร์มแวร์ให้กับบอร์ด Arudino เท่านั้น แต่ภายหลังกลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรม Arduino IDE ได้เริ่มรองรับการติดตั้งชุดพัฒนาเฟิร์มแวร์ให้กับบอร์ดอื่น ๆ…

การใช้งาน ESP32 ด้วย ESP-IDF และ Eclipse IDE

การใช้งาน ESP32 ด้วย ESP-IDF และ Eclipse IDE บน Windows ESP-IDF เป็นชุดคอมไพล์เลอร์ ESP32 ที่พัฒนาโดยบริษัท Espressif ผู้ผลิตและออกแบบ ESP32 การพัฒนาโค้ด ESP32  สำหรับ Arduino นั้น จะทำควบคู่ไปกับการพัฒนา ESP-IDF โดยที่ ESP-IDF จะเป็นแกนหลัก โดยเมื่อมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้ ESP-IDF แล้ว…

การใช้งาน NodeMCU ESP8266 กับ Arduino IDE

การใช้งาน NodeMCU ESP8266 กับ Arduino IDE ภาษา C++ Internet of Things (IoT) ได้รับความนิยมในโลกของเทคโนโลยี มันได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของเรา ให้วัตถุทางกายภาพและโลกดิจิตอลเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้ Espressif Systems (บริษัท เซมิคอนดักเตอร์ในเซี่ยงไฮ้) ได้เปิดตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่รองรับ WiFi ที่มีขนาดเล็ก คือ ESP8266 ในราคาที่ไม่แพง สามารถตรวจสอบและควบคุมสิ่งต่าง ๆ จากที่ใดก็ได้ในโลก –…

สร้างเกม Flappy Bird ด้วย Arduino UNO + Processing IDE

สร้างเกม Flappy Bird ด้วย Arduino UNO + Processing IDE Flappy Bird เหมือนเกมนกตัวจริงที่คุณควบคุมนกตัวโปรด ที่ต้องเอาชนะอุปสรรคมากมาย หากคุณต้องการบินเหมือนนกจริงหรือเพลิดเพลินกับการบิน เกมที่เครื่องปัดจะตอบสนองความต้องการของคุณ เกมดังกล่าวช่วยให้คุณกางปีกเครื่องปัดและบินได้เหมือนนกจริง คุณเคยจินตนาการไหมว่ามันจะเป็นอย่างไร เมื่อเราเล่นโดยใช้ท่าทางมือของเรา? ดังนั้นทำตามทุกขั้นตอนตามบทความนี้ คุณจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ด้วย Arduino UNO รายการอุปกรณ์ 1. Arduino UNO R3 2. Ultrasonic Sensor…

โปรเจค เครื่องตรวจจับเรดาร์ Arduino MEGA

เครื่องตรวจจับเรดาร์ Arduino MEGA : ในบทความนี้ ลุงเมกเกอร์ จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถสร้างเครื่องตรวจจับอัลตร้าโซนิค ที่ทำงานคล้ายเครื่องวัดระดับเรดาร์ มาตรวัดระดับเรดาร์นั้นจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางในการถ่ายโอน แต่เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก จะปล่อยคลื่นซึ่งเป็นคลื่นเสียงซึ่งเป็นคลื่นเชิงกล ดังนั้นเครื่องวัดระดับอัลตราโซนิกไม่สามารถวัดได้ในสภาพแวดล้อมสุญญากาศ ส่วนระดับเรดาร์นั้นสามารถทำได้ คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้หรืออ่านบทความด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องตรวจจับเรดาร์ Arduino MEGA อุปกรณ์ที่ต้องการสำหรับ เครื่องตรวจจับเรดาร์ Arduino โปรเจคนี้ คือ เซ็นเซอร์วัดระยะทาง อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensor HC-SR04) สำหรับตรวจจับวัตถุ ,…

โปรแกรมแรกกับ บอร์ด Arduino MEGA ด้วย Arduino IDE

โปรแกรมแรกกับ บอร์ด Arduino MEGA รายการอุปกรณ์ 1. Arduino MEGA 2560 R3 พร้อม USB 1. ศึกษาการใช้งาน Arduino MEGA 2560 เบื้องต้น ตามลิงค์ด้านล่าง การใช้งานบอร์ด Arduino MEGA 2560 เบื้องต้น 2. ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE Arduino integrated development…

การใช้งานบอร์ด Arduino MEGA 2560 เบื้องต้น

arduino mega 2560 การใช้งาน การใช้งานบอร์ด Arduino MEGA 2560 บอร์ดที่นิยมใช้งานมากที่สุดในบรรดาบอร์ดของ Arduino คงหนีไม่พ้น บอร์ด Arduino UNO แต่สำหรับ ลุงเมกเกอร์ แล้ว ขอแนะนำให้เลือกเป็นบอร์ด Arduino MEGA 2560 ไปเลยดีกว่า เผื่อในอนาคตเมื่อต้องการทำงานโครงงานที่ใหญ่ขึ้น จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่เพียงพอของจำนวนขา ที่ต้องการใช้งาน เช่น ขา อินพุท / เอาท์พุท…

การใช้งาน Arduino UNO R3 เบื้องต้น

โปรแกรมแรกของ การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเขียนภาษาโปรแกรมต่างๆ เพราะฉะนั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว มักจะใช้ในการตรวจสอบว่าเขียนภาษาโปรแกรมได้ถูกต้องหรือระบบมีการประมวลผลที่ถูกต้อง และมักถูกใช้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในการแสดงผลลัพธ์ของการเขียนโปรแกรม โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง การใช้งาน Arduino UNO R3 มีขั้นตอนดังนี้ 1. ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE V2 และโปรแกรมแรก หรือ ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE Legacy IDE (1.8.X) สำหรับการเขียนโปรแกรมของ Arduino IDE นั้นจะใช้ภาษา C/C++ ซึ่งเป็นรูปแบบภาษาซีประยุกต์แบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการทำงานของตัวภาษาโดยรวม คล้ายกับ ภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) ทั่วๆไป เพียงแต่ได้มีการปรับปรุงเพื่อลดความยุ่งยากในการใช้งานลง…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save