โปรแกรมแรก C++ กับ Visual Studio 2022

“Hello World!” โปรแกรมแรกภาษา C++ ในตัวอย่างนี้ เราจะเรียนรู้การสร้างโปรแกรมอย่างง่ายที่ชื่อว่า “Hello World” ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ “Hello World!” เป็นโปรแกรมง่ายๆ ที่แสดงข้อความเอาท์พุต Hello World! บนหน้าจอ. เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ง่ายมาก จึงมักใช้เพื่อแนะนำภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่ให้กับมือใหม่ เขียนโค้ดดังนี้ คลิกที่ Local Windows Debugger เพื่อทดสอบการทำงาน ผลลัพธ์การทำงาน : แสดงข้อความเอาท์พุต Hello World!…

สร้างโปรเจค C++ ด้วย Visual Studio 2022

ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 2022 สำหรับโปรแกรม Visual Studio นั้น เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือสร้างโปรแกรม ระบบต่างๆ บนฝั่ง Window หรือ Mobile เป็น IDE ตัวนึงที่รองรับ Project ที่สร้างด้วยหลายๆภาษา เช่น C, C++ , C#, Python , GO โดยมีส่วนเสริมหรือ Extension ที่สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมภายหลังได้…