ติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ และ โครงสร้างโปรแกรม


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนคำสั่งด้วยโปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad เป็นต้น เขียนคำสั่งแล้วบันทึกเป็นไฟล์โปรแกรมภาษานั้น ๆ เช่น ภาษาซี จะบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .c แล้วจึงเปลี่ยนภาษาที่เขียนนั้นเป็นภาษาเครื่องโดยใช้คอมไพเลอร์ (Compiler) ของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เขียน เช่น คอมไพล์เลอร์ของภาษาซี ซึ่งก็มีผู้ผลิตหลายราย และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI C ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมแตกต่างกันไป


ติดตั้งโปรแกรม Dev-C++


Dev-C++ คือ IDE (Integral Development Environment) เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรมภาษา C ทำได้ง่ายขึ้น โดยผู้ใช้ไม่ต้องยุ่งยากแยกใช้ editor เขียน code และเรียกใช้ compiler เพื่อทำการคอมไพล์ code

Dev-C++ เวอร์ชั่น 5.11 ซึ่งสามารถเขียนได้ทั้งภาษา C และภาษา C++ เป็นชุดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นฟรีแวร์และทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ทั้ง 32 บิต และ 64 บิต

ดาวน์โหลดโปรแกรม Dev-C++


ติดตั้งโปรแกรม Dev-C++


การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อดำเนินการติดตั้ง
ติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

 • จากนั้นปรากฎหน้าต่างแสดง “ยินดีต้อนรับเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ กรุณาอย่าติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันนี้ทับโปรแกรม Dev-C++ ที่เคยได้ติดตั้งก่อนแล้ว”

 • หากเคยมีการติดตั้งเวอร์ชันอื่นอยู่ก่อนให้ทำการถอนก่อน

 • แต่ถ้าไม่เคยติดตั้ง ให้คลิก OK ต่อไป


2. เลือกภาษา “English” แล้วกดปุ่ม OK

3. ศึกษา ข้อตกลงการใช้งานโปรแกรม เมื่อศึกษาแล้วสามารถคลิกปุ่ม I Agree เพื่อดำเนินการต่อไป

4. กำหนด Components ในที่นี้เลือกแบบการติดตั้งเป็น Full และคลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อไป

5. กำหนด ตำแหน่งสำหรับการติดตั้งโปรแกรม แล้วคลิกปุ่ม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

6. ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Finish

7. กำหนดภาษาเริ่มต้น เลือก English (Original) จากนั้นคลิกปุ่ม Next

8. คลิกปุ่ม Next

9. คลิกปุ่ม OK

10. โปรแกรมพร้อมใช้งาน


Hello World โปรแกรมแรกของฉัน


1.สร้างเอกสารใหม่ โดยการคลิกที่เมนู File > Source File

2. พิมพ์ Code แสดงข้อความ ” Hello, World! “

#include <stdio.h>

int main() {
  /* my first program in C */
  printf("Hello, World! \n");
  
  return 0;
}

3. เลือกตำแหน่งเก็บเอกสาร (Save in) ในตัวอย่างคือโฟลเดอร์ Code_C

3.1 ตั้งชื่อเอกสาร (File name) ในตัวอย่างคือ hello

3.2 เปลี่ยนชนิดของเอกสารเป็น C source files (*.c)

3.3 คลิกปุ่ม บันทึก (Save)


4. เมื่อบันทึกแล้ว ทำการแปลภาษา (คอมไพล์) ด้วยการคลิกที่เมนู Execute -> Compile หรือ กดปุ่ม F9

การคอมไพล์ คือการตรวจสอบรหัสโปรแกรม (Source Code) ที่เขียนว่าถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาหรือไม่ โดยวิธีคอมไพล์ทำได้โดย คลิกเมนู Execute –> Compile หรือกดแป้นคีย์ลัด F9


หากผลการคอมไพล์ ไม่มีข้อผิดพลาด จะได้ไฟล์ .exe ที่มีชื่อเหมือนกับไฟล์รหัสโปรแกรม ในตัวอย่างคือ hello.exe

5. ทำการสั่งให้โปรแกรมทำงาน (รัน) ด้วยการคลิกที่เมนู Execute -> Run หรือ กดปุ่ม F10


แสดงผลการทำงาน ด้วยข้อความ Hello, World! บนหน้าจอ


โปรแกรมทำงานอย่างไร ?


ก่อนที่เราจะศึกษาการสร้างพื้นฐานของภาษา C ให้เราดูโครงสร้างโปรแกรม C ขั้นต่ำ มาทำความเข้าใจ เพื่อให้เราสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในบทต่อไปได้

ตัวอย่างโปรแกรม Hello World (สวัสดีชาวโลก)


โปรแกรม C โดยทั่วไป จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ −


 • Preprocessor Commands (พรีโปรเซสเซอร์)

 • Functions (ฟังก์ชั่น)

 • Variables (ตัวแปร)

 • Statements & Expressions (ชุดคำสั่งที่ต้องทำงาน & นิพจน์ หมายถึง การนำเอาค่าคงที่ ตัวแปร หรือฟังก์ชัน มากระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • Comments (ส่วนที่ใช้เขียนอธิบายโปรแกรม มีไว้ให้ Programmer หรือผู้เขียนโปรแกรม เขียนอธิบายไว้ใน source code คอมไพเลอร์จะข้ามส่วนนี้ไปไม่นํามาแปล)


ให้เราดูโค้ดง่ายๆ ที่จะพิมพ์คำว่า ” Hello, World! ” −


เรามาดูส่วนต่างๆ ของโปรแกรมข้างต้นกันดีกว่า −

 • บรรทัดที่ 1 ของโปรแกรม #include <stdio.h> คือคำสั่งพรีโปรเซสเซอร์ ซึ่งบอกให้คอมไพเลอร์ C รวมไฟล์ stdio.h ก่อนที่จะทำการคอมไพล์จริง

 • บรรทัดที่ 3 ของโปรแกรม int main() { เป็นฟังก์ชันหลักที่โปรแกรมเริ่มทำงาน การทำงานของฟังก์ชันจะเริ่มต้นที่เครื่องหมาย { และจะสิ้นสุดที่เครื่องหมาย }

 • บรรทัดที่ 4 ของโปรแกรม /* my first program in C */ จะถูกละเว้นโดยคอมไพเลอร์ ดังนั้นบรรทัดดังกล่าวจึงเรียกว่า คำอธิบายโปรแกรม

 • บรรทัดที่ 5 ของโปรแกรม printf(“Hello, World! \n”); โดย printf เป็นฟังก์ชันที่มีใน stdio.h ซึ่งทำให้ข้อความ “Hello, World!”  แสดงบนหน้าจอ

 • บรรทัดที่ 7 ของโปรแกรม return 0;  หยุดการทำงานของฟังก์ชัน main() และส่งกลับค่า 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *