สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 หรือ Weather Station ทำหน้าที่หลัก คือ วัดและตรวจสอบสภาพอากาศ ผ่านเครื่องวัดต่างๆ เช่น เซนเซอร์ DHT22 โมดูลเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียว ใช้ไฟเลี้ยง 3 V – 5.5 V แล้วนำมาประมวลผล ด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ จิ๋ว ATtiny85 แล้วแสดงผลที่จอ OLED 96×64 พร้อมสี 64K โดยการอินเทอร์เฟซแบบ SPI

สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT22

DHT22 Temperature and Humidity Sensor + PCBขั้นตอนการทํางาน

1 : ทำเครื่องโปรแกรม AVR เพื่อใช้อัพโหลดโปรแกรม

ขั้นตอนการใช้บอร์ด Arduino UNO เป็น เครื่องเขียนโปรแกรม ตามลิงค์ด้านล่าง


Arduino UNO เป็น เครื่องเขียนโปรแกรม2 : ติดตั้งไลบรารี TroykaDHT


ไลบรารี TroykaDHT รองรับเซ็นเซอร์ DHT11, DHT21, DHT22 บน ATtiny85 และโปรเซสเซอร์ ATtiny อื่น ๆ

เปิดโปรแกรม Arduino IDE ไปที่ Sketch -> Include Library -> Manage Library…

สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT22ที่ช่องค้นหา พิมพ์ Troyka จะพบ TroykaDHT แล้วคลิก Install

สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT22


INSTALLED แสดงการติดตั้งสำเร็จ แล้วปิดหน้าต่างลงไป

สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT22ตรวจสอบที่ Sketch -> Include Library  จะพบ ไลบรารี TroykaDHT เพิ่มเข้ามาใน Arduino IDE ของเรา

ตรวจสอบที่ Sketch -> Include Library จะพบ ไลบรารี TroykaDHT


3 : อัพโหลดโปรแกรมให้กับ ATtiny85

เปิดโปรแกรม Arduino IDE เขียนโปรแกรมและอัพโหลดโค้ดด้านล่างนี้ ไปที่ ATtiny85


// ATtiny85 DHT22
#include <TroykaDHT.h>

DHT dht(2, DHT22); // select DHT22 and comm on PB2

// ATtiny85 OLED
int const data = 1;
int const cs = 3;
int const clk = 4;

// Character set for text - stored in program memory
const uint8_t CharMap[107][6] PROGMEM = {
 { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
 { 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00 },
 { 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00 },
 { 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00 },
 { 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00 },
 { 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00 },
 { 0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50, 0x00 },
 { 0x00, 0x08, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00 },
 { 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00 },
 { 0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00 },
 { 0x2A, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x2A, 0x00 },
 { 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00 },
 { 0x00, 0x80, 0x70, 0x30, 0x00, 0x00 },
 { 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00 },
 { 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },
 { 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00 },
 { 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00 },
 { 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00 },
 { 0x72, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00 },
 { 0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33, 0x00 },
 { 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00 },
 { 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00 },
 { 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x31, 0x00 },
 { 0x41, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07, 0x00 },
 { 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00 },
 { 0x46, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00 },
 { 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00 },
 { 0x00, 0x40, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00 },
 { 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },
 { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00 },
 { 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00 },
 { 0x02, 0x01, 0x59, 0x09, 0x06, 0x00 },
 { 0x3E, 0x41, 0x5D, 0x59, 0x4E, 0x00 },
 { 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, 0x00 },
 { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00 },
 { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00 },
 { 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00 },
 { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00 },
 { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00 },
 { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x73, 0x00 },
 { 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00 },
 { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00 },
 { 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00 },
 { 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },
 { 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00 },
 { 0x7F, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x7F, 0x00 },
 { 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00 },
 { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00 },
 { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00 },
 { 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00 },
 { 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00 },
 { 0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, 0x00 },
 { 0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03, 0x00 },
 { 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00 },
 { 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00 },
 { 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, 0x00 },
 { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00 },
 { 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00 },
 { 0x61, 0x59, 0x49, 0x4D, 0x43, 0x00 },
 { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x00 },
 { 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00 },
 { 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },
 { 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },
 { 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00 },
 { 0x00, 0x03, 0x07, 0x08, 0x00, 0x00 },
 { 0x20, 0x54, 0x54, 0x78, 0x40, 0x00 },
 { 0x7F, 0x28, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00 },
 { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, 0x00 },
 { 0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x7F, 0x00 },
 { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00 },
 { 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02, 0x00 },
 { 0x18, 0xA4, 0xA4, 0x9C, 0x78, 0x00 },
 { 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00 },
 { 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, 0x00 },
 { 0x20, 0x40, 0x40, 0x3D, 0x00, 0x00 },
 { 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00 },
 { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00 },
 { 0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, 0x00 },
 { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00 },
 { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00 },
 { 0xFC, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00 },
 { 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC, 0x00 },
 { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, 0x00 },
 { 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24, 0x00 },
 { 0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x24, 0x00 },
 { 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, 0x00 },
 { 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00 },
 { 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00 },
 { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },
 { 0x4C, 0x90, 0x90, 0x90, 0x7C, 0x00 },
 { 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00 },
 { 0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00 },
 { 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00 },
 { 0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00 },
 { 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02, 0x00 },
 { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00 },
 { 0x38, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00 }, // Tiny digits 4x5
 { 0x00, 0x08, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00 },
 { 0x48, 0x64, 0x54, 0x48, 0x00, 0x00 },
 { 0x28, 0x44, 0x54, 0x28, 0x00, 0x00 },
 { 0x1C, 0x10, 0x78, 0x10, 0x00, 0x00 },
 { 0x5C, 0x54, 0x54, 0x24, 0x00, 0x00 },
 { 0x38, 0x54, 0x54, 0x20, 0x00, 0x00 },
 { 0x44, 0x24, 0x14, 0x0C, 0x00, 0x00 },
 { 0x28, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00, 0x00 },
 { 0x08, 0x14, 0x14, 0x78, 0x00, 0x00 },
 { 0x00, 0x06, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00 } // degree symbol
};

const int Degree = 138;
const int Tiny = 128;

// OLED 96x64 colour display **********************************************

// Initialisation sequence for OLED module
int const InitLen = 6;
const unsigned char Init[InitLen] PROGMEM = {
 0xA0,    // Driver remap and colour depth
 0x22,    // COM split, flip horizontal
 0xA8, 0x3F, // Multiplex
 0xAD, 0x8E, // External supply
};

// Send a byte to the display
void Send (uint8_t d) {
 for (uint8_t bit = 0x80; bit; bit >>= 1) {
  PINB = 1 << clk;           // clk low
  if (d & bit) PORTB = PORTB | (1 << data); else PORTB = PORTB & ~(1 << data);
  PINB = 1 << clk;           // clk high
 }
}

void InitDisplay () {
 PINB = 1 << cs;             // cs low
 for (uint8_t c = 0; c < InitLen; c++) Send(pgm_read_byte(&Init[c]));
 PINB = 1 << cs;             // cs high
}

// Display off = 0, on = 1
void DisplayOn (uint8_t on) {
 PINB = 1 << cs;             // cs low
 Send(0xAE + on);
 PINB = 1 << cs;             // cs high
}

// Graphics **********************************************

// Global plot parameters
uint8_t x0 = 0;
uint8_t y0 = 0;
uint8_t ForeR = 0x3F, ForeG = 0x3F, ForeB = 0x3F;
uint8_t BackR = 0x00, BackG = 0x00, BackB = 0x00;
uint8_t Scale = 1; // Text size - 2 for big characters

// Clear display
void ClearDisplay () {
 PINB = 1 << cs;             // cs low
 Send(0x25);               // Clear Window
 Send(0); Send(0); Send(95); Send(63);
 PINB = 1 << cs;             // cs high
 delay(1);
}

void MoveTo (uint8_t x, uint8_t y) {
 x0 = x; y0 = y;
}

// Draw line to (x,y) in foreground colour
void DrawTo (uint8_t x, uint8_t y) {
 PINB = 1 << cs;             // cs low
 Send(0x21);               // Draw Line
 Send(x0); Send(y0); Send(x); Send(y);
 Send(ForeR); Send(ForeG); Send(ForeB);
 PINB = 1 << cs;             // cs high
 x0 = x; y0 = x;
}

// Plot a point at (x,y)
void PlotPoint (uint8_t x, uint8_t y) {
 MoveTo(x, y);
 DrawTo(x, y);
}

// Draw a rectangle in foreground colour optionally filled with background colour
void DrawRect (boolean filled, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2) {
 PINB = 1 << cs;             // cs low
 Send(0x26); Send(filled);        // Enable fill
 Send(0x22);               // Draw rectangle
 Send(x1); Send(y1); Send(x2); Send(y2);
 Send(ForeR); Send(ForeG); Send(ForeB);
 Send(BackR); Send(BackG); Send(BackB);
 PINB = 1 << cs;             // cs high
 delay(1);
}

// Plot character in foreground colour
void PlotChar (uint8_t ch) {
 PINB = 1 << cs;             // cs low
 for (uint8_t c = 0 ; c < 6; c++) {   // Column range
  uint8_t bits = pgm_read_byte(&CharMap[ch - 32][c]);
  uint8_t r = 0;
  while (bits) {
   while ((bits & 1) == 0) {
    r++;
    bits = bits >> 1;
   }
   uint8_t on = (7 - r) * Scale;
   while ((bits & 1) != 0) {
    r++;
    bits = bits >> 1;
   }
   uint8_t off = (7 - r) * Scale + 1;
   for (int i = 0; i < Scale; i++) {
    uint8_t h = x0 + c * Scale + i;
    Send(0x21);             // Draw line
    Send(h); Send(y0 + on); Send(h); Send(y0 + off);
    Send(ForeR); Send(ForeG); Send(ForeB);
   }
  }
 }
 PINB = 1 << cs;              // cs high
 x0 = x0 + 6 * Scale;
}

// Plot text from program memory
void PlotText(PGM_P p) {
 while (1) {
  char c = pgm_read_byte(p++);
  if (c == 0) return;
  PlotChar(c);
 }
}

// Widgets **********************************************

int Widget;
enum TextColour { BLACK, RED, GREEN, YELLOW, BLUE, MAGENTA, CYAN, WHITE, OLIVE, ORANGE };

void SetFore (int colour) {
 ForeR = 0x3F * (colour & 1); ForeG = 0x3F * (colour >> 1 & 1) + 0x1F * (colour >> 3 & 1); ForeB = 0x3F * (colour >> 2 & 1);
}

// Draws a titled frame and sets x and y to frame origin
void Frame (PGM_P title, uint8_t *x, uint8_t *y) {
 *x = (Widget % 2) * 48;
 *y = 32 - (Widget / 2) * 32;
 uint8_t shade;
 if (((Widget + 1) / 2) % 2) shade = 0x04; else shade = 0x0C;
 BackR = BackG = BackB = ForeR = ForeG = ForeB = shade;
 DrawRect(1, *x, *y, (*x) + 47, (*y) + 31);
 ForeR = ForeG = ForeB = 0x3F;
 Scale = 1; MoveTo((*x) + 1, (*y) + 23); PlotText(title);
 Widget = (Widget + 1) & 3;
}

// Plot integer with suffix
void PlotInteger (int number, PGM_P suffix) {
 uint8_t len = strnlen_P(suffix, 4);
 boolean dig = false;
 unsigned int j = 1000;
 for (int i = 0; i < len; i++) j = j / 10;
 if (number < 0) {
  PlotChar('-');
  j = j / 10;
 }
 do {
  char c = (abs(number) / j) % 10 + '0';
  if (c == '0' && !dig && j != 1) c = ' '; else dig = true;
  PlotChar(c); j = j / 10;
 } while (j);
 PlotText(suffix);
}

// Displays an integer with an optional suffix
void IntegerWidget (PGM_P title, int value, PGM_P suffix, int colour) {
 uint8_t x0, y0;
 Frame(title, &x0, &y0);
 Scale = 2;
 SetFore(colour);
 MoveTo(x0 + 1, y0 + 1);
 PlotInteger(value, suffix);
}

// Displays a number with one decimal place. Range is 0 to 999 displayed "0.0" to "99.9"
void NumberWidget (PGM_P title, int value, int colour) {
 uint8_t x0, y0;
 Frame(title, &x0, &y0);
 Scale = 2;
 SetFore(colour);
 uint8_t tens = value / 100;
 MoveTo(x0 + 1, y0 + 1);
 if (tens == 0) PlotChar(' '); else PlotChar(tens + '0');
 PlotChar(value / 10 % 10 + '0');
 PlotChar('.'); PlotChar(value % 10 + '0');
}

// Displays bar; range is 0 to 100 displayed "0" to "5"
void BarWidget (PGM_P title, int value) {
 uint8_t x0, y0;
 Frame(title, &x0, &y0);
 // Bar background
 BackG = ForeG = 0x3F; BackR = BackB = ForeR = ForeB = 0x08;
 uint8_t bar = value * 4 / 10;
 DrawRect(1, x0 + bar + 4, y0 + 4, x0 + 44, y0 + 10);
 // Bar value
 BackR = ForeR = 0x3F; BackG = BackB = ForeG = ForeB = 0x08;
 DrawRect(1, x0 + 4, y0 + 4, x0 + bar + 4, y0 + 10);
 // Numbers
 ForeR = ForeG = 0x3F; ForeB = 0x00;
 for (int i = 0; i <= 5; i++) {
  MoveTo(x0 + i * 8 + 2, 12 + y0); PlotChar('\200' + i);
 }
}

// Displays dial; range is 0 to 100 displayed "0" to "5"
void AnalogueWidget (PGM_P title, int value) {
 uint8_t x0, y0;
 Frame(title, &x0, &y0);
 ForeR = 0x3F; ForeG = 0x3F; ForeB = 0x00; // Yellow
 const int Delta = 16;
 int x = -(15 << 9), y = 0;
 for (int i = 0; i <= 100; i++) {
  MoveTo((x >> 9) + 24 + x0, (y >> 9) + 1 + y0);
  x = x + ((y >> 9) * Delta);
  y = y - ((x >> 9) * Delta);
  DrawTo((x >> 9) + 24 + x0, (y >> 9) + 1 + y0);
  if (i == value) {
   MoveTo((x >> 9) + 24 + x0, (y >> 9) + 1 + y0);
   DrawTo(24 + x0, 1 + y0);
  }
  if (i % 20 == 0) {
   MoveTo((x >> 9) + 24 + x0, (y >> 9) + 1 + y0);
   DrawTo((x >> 9) - (x >> 11) + 24 + x0, (y >> 9) - (y >> 11) + 1 + y0);
  }
 }
 // Plot tiny digits 0 to 5
 MoveTo(3 + x0, 0 + y0); PlotChar(Tiny + 0);
 MoveTo(5 + x0, 9 + y0); PlotChar(Tiny + 1);
 MoveTo(14 + x0, 16 + y0); PlotChar(Tiny + 2);
 MoveTo(30 + x0, 16 + y0); PlotChar(Tiny + 3);
 MoveTo(39 + x0, 9 + y0); PlotChar(Tiny + 4);
 MoveTo(42 + x0, 0 + y0); PlotChar(Tiny + 5);
}

// Setup **********************************************

void setup() {
 // TinyWireM.begin();
 // Define pins
 DDRB = 1 << clk | 1 << cs | 1 << data; // All outputs
 PORTB = 1 << clk | 1 << cs;    // clk and cs high
 InitDisplay();
 ClearDisplay();
 DisplayOn(1);

 dht.begin();
}

void loop()
{

 dht.read();

 switch (dht.getState()) {

  case DHT_OK:


   NumberWidget(PSTR("Temp.\212C"), dht.getTemperatureC() * 10 , ORANGE);
   NumberWidget(PSTR("Temp.\212F"), dht.getTemperatureF() * 10 , MAGENTA);
   NumberWidget(PSTR("Humidity"), dht.getHumidity() * 10 , CYAN);
   BarWidget(PSTR("Current"), 50);
   break;

  case DHT_ERROR_CHECKSUM:
   //PlotText(PSTR("Checksum error"));
   break;

  case DHT_ERROR_TIMEOUT:
   ClearDisplay();
   PlotText(PSTR("Time out error"));
   break;

  case DHT_ERROR_NO_REPLY:
   ClearDisplay();
   PlotText(PSTR("Sensor not connected"));
   break;
 }

 delay(1000);

}สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT224 : เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ ATtiny85 ตามวงจรด้านล่าง


สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT22สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT22สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT225 : ผลลัพธ์การทำงาน

ผลลัพธ์การทำงาน จะแสดงอุณหภูมิ องศาเซลเซียส °C , แสดงอุณหภูมิ องศาฟาเรนไฮต์ °F , ค่าชื้นในอากาศ Humidity แสดงว่าประสบความสำเร็จแล้ว

สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT22

สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT226 : อุปกรณ์ที่ใช้ในโปรเจคcredit : http://www.technoblogy.com/show?2EDJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save