การสร้าง หุ่นยนต์ Arduino หลบสิ่งกีดขวาง

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถหลบสิ่งกีดขวางเป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้การทำงานของหุ่นยนต์อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี Ultrasonic Sensor HC-SR04 เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้หุ่นยนต์รับรู้และหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ เราจะสำรวจขั้นตอนการสร้างหุ่นยนต์ Arduino เพื่อหลบสิ่งกีดขวางด้วย Ultrasonic Sensor HC-SR04 รวมถึงแนวคิดและประโยชน์ของโปรเจคนี้ในชีวิตประจำวัน 1. แนวคิดและการออกแบบ การสร้างหุ่นยนต์ Arduino เพื่อหลบสิ่งกีดขวางต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดแผนและออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ โดยคำนึงถึงความเรียบง่าย ความทนทาน และประสิทธิภาพในการหลบสิ่งกีดขวาง การวางแผนการติดตั้ง Ultrasonic Sensor HC-SR04 ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางในระยะห่างที่เหมาะสม 2. การเลือกใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่เหมาะสมสำหรับโครงการ…

การสร้าง หุ่นยนต์ Arduino เดินตามเส้น 2 เซ็นเซอร์

หุ่นยนต์ Arduino เดินตามเส้นด้วยการใช้เซ็นเซอร์ 2 เซ็นเซอร์ไม่เพียงแต่เป็นโปรเจคที่น่าสนใจในด้านเทคโนโลยีและการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆ ด้านด้วยกัน โดยเฉพาะด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ดังนี้ ดังนั้น หุ่นยนต์ Arduino เดินตามเส้น 2 เซ็นเซอร์ไม่เพียงแต่เป็นโครงการที่น่าสนใจและสนับสนุนในการศึกษาและการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญและประโยชน์อย่างมากในหลายๆ ด้านในชีวิตประจำวันและในวงการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี หลักการทำงาน หลักการทำงานของหุ่นยนต์ Arduino เดินตามเส้นด้วยการใช้เซ็นเซอร์ 2 เซ็นเซอร์ เรียกว่า “Line Following Robot” หรือ…

การสร้าง หุ่นยนต์ Arduino ควบคุมด้วยเสียงปรบมือ

การสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมด้วยเสียงปรบมือไม่ใช่เรื่องที่ยากต่อคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Arduino และการใช้งานเซนเซอร์เสียง เราสามารถเริ่มต้นโดยการเตรียมพร้อมเซนเซอร์เสียง (sound sensor) และตัว Arduino พร้อมทั้งหุ่นยนต์ที่เราต้องการควบคุม ประโยชน์และการนำไปใช้ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเสียงปรบมือสามารถมีประโยชน์ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การศึกษา: นักเรียนและนักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของเซนเซอร์เสียงและการโปรแกรม Arduino ผ่านโครงการสร้างหุ่นยนต์ที่น่าสนใจนี้ การสร้างโมเดล: นักพัฒนาและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีสามารถนำเสนอหุ่นยนต์ Arduino ควบคุมด้วยเสียงปรบมือเป็นโมเดลใหม่ในการแสดงงานหรืองานนิทรรศการ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม: การควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมด้วยเสียงปรบมืออาจช่วยลดความเสี่ยงในการประสานงานและเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หลักการทำงาน ด้วยหลักการดังกล่าว หุ่นยนต์ Arduino ที่ควบคุมด้วยเสียงปรบมือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำในการตรวจจับและประมวลผลเสียงปรบมือในการควบคุมการทำงานของมันได้แม่นยำ และมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในหลากหลายสถานการณ์ที่ต้องการการควบคุมที่มีความสะดวกและแม่นยำในเสียงปรบมือ…

การสร้าง รถบังคับ Arduino ผ่าน Bluetooth

เทคโนโลยีและการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำให้เราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระยะไกลได้อย่างง่ายดายและเชื่อมต่อผ่านช่องทางการสื่อสารอย่าง Bluetooth อย่างง่ายดาย ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการสร้างรถบังคับที่ใช้ Arduino ในการควบคุมผ่านโมดูล Bluetooth HC-06 ซึ่งเป็นวิธีที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์และการสร้างโปรเจ็คที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระยะไกล หลักการทำงาน หลักการทำงานของรถบังคับ Arduino ผ่าน Bluetooth HC-06 นั้นเรียกว่าเป็นการควบคุมรถบังคับ (RC car) โดยใช้ Arduino เป็นตัวควบคุมหลัก และใช้โมดูล Bluetooth HC-06 เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ เช่น smartphone, tablet, หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่นิยมในการทำโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระยะไกลผ่านสัญญาณ…

การสร้าง รถบังคับ Arduino ด้วย Remote Control

การสร้างรถบังคับ Arduino ด้วย รีโมท (Remote Control) เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในวงการผู้เริ่มต้นด้านอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมมิ่ง โดยใช้ Arduino เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบควบคุมและ Remote Control เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของรถบังคับอย่างง่ายดาย ในบทความนี้เราจะสำรวจวิธีการสร้างรถบังคับ Arduino พร้อมกับ Remote Control อย่างง่ายๆ สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นศึกษาหรือสร้างโปรเจกต์ที่น่าสนใจนี้ หลักการทํางาน การทำงานของรถบังคับ Arduino ด้วย Remote Control มีหลักการทำงานดังนี้: อุปกรณ์ที่ใช้ 1. RB-0001…

การสร้าง หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง ESP8266

การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการนำทางหรือการเคลื่อนที่อัตโนมัติเป็นหนึ่งในโครงการที่ท้าทายและน่าทึ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้สนใจในด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ที่สามารถหลบสิ่งกีดขวางอย่างแม่นยำและปลอดภัยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในหลายสถานการณ์ เช่น ในงานอุตสาหกรรมหรือการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการการเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยเฉพาะ ในบทความนี้เราจะสร้างหุ่นยนต์โดยใช้ ESP8266 และ Arduino IDE ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมและการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์อย่าง ESP8266โดยเฉพาะ หลักการทำงานของ หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง ESP8266 หลักการทำงานของหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง ESP8266 นั้นเรียกว่า “หุ่นยนต์อัจฉริยะ” หรือ “หุ่นยนต์เลี่ยงสิ่งกีดขวาง” (obstacle-avoidance robot) ซึ่งมีการทำงานอย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการป้องกันการชนกับสิ่งกีดขวางในการเคลื่อนที่ หลักการทำงานของหุ่นยนต์นี้สามารถอธิบายได้ดังนี้: ตรวจจับสิ่งกีดขวาง: หุ่นยนต์มีเซนเซอร์อินฟราเรด ติดตั้งด้านหน้าเพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวาง ซึ่งเซนเซอร์จะส่งสัญญาณอินฟราเรดออกไปและวัดระยะห่างจากสิ่งกีดขวาง หากมีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้เซนเซอร์ สัญญาณที่ส่งออกจะถูกสะท้อนกลับมาเข้าสู่เซนเซอร์…

การสร้าง หุ่นยนต์เดินตามเส้น 2 เซ็นเซอร์ ด้วย ESP8266

หุ่นยนต์เดินตามเส้น ESP8266 หุ่นยนต์ที่สามารถเดินตามเส้นด้วยการใช้เซ็นเซอร์ 2 ตัวและ ESP8266 เป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจอย่างมากในโลกของหุ่นยนต์ที่ทำงานตามคำสั่ง. การสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินตามเส้นนั้นเป็นทักษะที่สำคัญที่นักพัฒนาหุ่นยนต์ต้องมีเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย. การสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นด้วย ESP8266 และเซ็นเซอร์ 2 ตัวนั้น เริ่มต้นด้วยการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสร้าง. วัสดุหลักๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง? ลองคิดถึงชิ้นส่วนของหุ่นยนต์เช่น เฟรม, ล้อ, มอเตอร์, และเซ็นเซอร์ เมื่อโปรแกรมได้รับการเขียนและอัพโหลดลงใน ESP8266, การทดสอบและปรับแต่งหุ่นยนต์เป็นขั้นตอนต่อไป. การทดสอบหุ่นยนต์ในสภาวะจริงจะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถพบปัญหาและปรับปรุงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ในกระบวนการสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้น การใช้เซ็นเซอร์ 2 ตัวมีความสำคัญอย่างมาก. เซ็นเซอร์เหล่านี้จะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถติดตามเส้นได้อย่างแม่นยำ.…

การสร้าง หุ่นยนต์ ESP8266 บังคับ ผ่าน WIFI

หุ่นยนต์ ESP8266 ที่สามารถควบคุมผ่านการเชื่อมต่อ WiFi ด้วย Arduino IDE เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ท้าทายและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายและการควบคุมผ่านโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกของ IoT (Internet of Things) ในบทความนี้ เราจะสำรวจขั้นตอนการใช้ Arduino IDE เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ESP8266 ผ่านการเชื่อมต่อ WiFi อย่างละเอียดและง่ายดาย การเตรียมการ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมของเรา จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้: ขั้นตอนการทำงาน อุปกรณ์ที่ใช้ 1. RB-0023…

การสร้าง หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง ESP32

การพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้เป็นหนึ่งในความท้าทายที่น่าสนใจในวงการหุ่นยนต์ในปัจจุบัน โดยหุ่นยนต์ที่สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางจะต้องสามารถรับรู้และประมวลผลข้อมูลจากต่างๆ ในสภาพแวดล้อม เช่น การตรวจจับสิ่งกีดขวาง และการคำนวณเส้นทางที่เหมาะสมในการหลีกเลี่ยงหรือวิ่งหนี ในบทความนี้ เราจะพูดถึงหลักการและกระบวนการสร้างหุ่นยนต์ที่ใช้ ESP32 (ESP-WROOM-32) โปรโตคอลพร้อมการใช้ Arduino IDE เพื่อความสะดวกและความสามารถในการพัฒนาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หลักการ อุปกรณ์ที่ใช้ 1. RB-0024 4WD Smart Robot Car Chassis Kits2. RB-0173 DevKitC V4 ESP32 Development Board3.…

การสร้าง หุ่นยนต์เดินตามเส้น 3 เซ็นเซอร์ ด้วย ESP32

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว การสร้างหุ่นยนต์เป็นหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้เริ่มต้นในด้านดังกล่าว ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสู่การสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินตามเส้นได้โดยใช้เซ็นเซอร์ 3 ตัว และบอร์ด ESP32 ร่วมกับ Arduino IDE ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ท่านต้องการสร้างขึ้นมา เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ 1. RB-0024 4WD Smart Robot Car Chassis Kits2. RB-0173 DevKitC V4 ESP32 Development Board3. RB-0272 ESP32…

การสร้าง หุ่นยนต์ ESP32 บังคับ ผ่าน WIFI

การพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมผ่านเครือข่าย WiFi เป็นหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจในโลกของการสร้างโครงการอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ในปัจจุบัน ในบทความนี้เราจะสร้างหุ่นยนต์โดยใช้ ESP32 ซึ่งเป็นบอร์ดที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อ WiFi และใช้งานด้วย Arduino IDE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ESP32 ได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนาโปรเจกต์ IoT (Internet of Things) ด้วยความสามารถที่มากมายที่มีอยู่ในชิปเบอร์เดียว ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ WiFi, Bluetooth, หรือความสามารถในการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาบน ESP32 ด้วยไลบรารี ESPAsyncWebServer ซึ่งเป็นไลบรารีที่ทำให้การสร้างแอปพลิเคชัน IoT ที่มีการติดต่อกับเว็บแอปพลิเคชันเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมากขึ้น…

การสร้าง หุ่นยนต์ ESP32 บังคับ ผ่าน Bluetooth

การพัฒนาหุ่นยนต์ได้เป็นหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจในโลกของเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีในการควบคุมผ่านการสื่อสารไร้สายอย่าง Bluetooth มาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ก็เป็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้ ESP32 ผ่าน Bluetooth โดยใช้งานหุ่นยนต์โดยตรงผ่านสัญญาณ Bluetooth โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อเพิ่มเติม ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวขึ้นไปอย่างรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไป เทคโนโลยี Arduino และ ESP32 ได้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาและผู้สนใจในการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมผ่าน Bluetooth อย่างง่ายดาย ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง “หุ่นยนต์ ESP32 บังคับผ่าน Bluetooth ด้วย Arduino…

โปรเจค Arduino ปี 2567 [2024]

โปรเจค Arduino ปี 2567 [2024] โปรเจค Arduino ยังคงเป็นที่นิยมมากเนื่องจากความสามารถที่หลากหลายของแพลตฟอร์มนี้ในการทำงานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และการให้ความสามารถในการสร้างโปรเจ็คที่น่าสนใจ. นี้คือบทความที่เสนอแนวคิดของโปรเจ็ค Arduino ที่ยอดนิยมในปี 2567: 1. ระบบควบคุมการทำงานบ้านอัจฉริยะ (Smart Home Control System) ใช้ Arduino เพื่อควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านอย่างอัจฉริยะ เช่น การควบคุมไฟสว่าง, เครื่องปรับอากาศ, หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพ, ระบบรักษาความปลอดภัย…

เครื่องให้อาหารปลา IoT ผ่านมือถือ ด้วย ESP32

เครื่องให้อาหารปลา IoT ผ่านมือถือ ด้วย ESP32 ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เราสามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่ให้ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันได้อย่างมากมาย ในกรณีของการดูแลสัตว์เลี้ยง เช่น ปลาและนก, เราสามารถใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ ESP32 ซึ่งเป็นโมดูล IoT ที่สามารถให้ความสามารถการเชื่อมต่อไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ. การออกแบบระบบ กระบวนการการทำงาน เซ็นเซอร์ความจุของอาหาร เซ็นเซอร์ความจุของอาหาร: การวัดปริมาณอาหารอย่างแม่นยำเซ็นเซอร์ความจุของอาหารทำหน้าที่ในการวัดปริมาณอาหารที่เหลือในถังอาหารของสัตว์เลี้ยง โดยมีหลักการทำงานคือเมื่อระดับอาหารลดลงในถัง เซ็นเซอร์จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความจุในถัง และส่งข้อมูลไปยัง ESP32…

เครื่องให้อาหารสุนัขออนไลน์ผ่านมือถือ ด้วย ESP32

สิ่งประดิษฐ์: เครื่องให้อาหารสุนัขออนไลน์ผ่านมือถือ ด้วย ESP32 การดูแลสุนัขไม่ใช่เพียงเพื่อความสนุกและความรักเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำอย่างใส่ใจเพื่อให้เพื่อนที่ไม่พูดคำสั่งนี้มีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่ดี. ในบทความนี้, เราจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้การให้อาหารสุนัขเป็นเรื่องง่าย สะดวก และสามารถควบคุมผ่านมือถือได้ โดยใช้ ESP32, ที่เป็นโมดูล WiFi ที่ทรงพลังและมีความสามารถที่มากมาย. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ การต่อวงจร โค้ดตัวอย่าง การใช้แอพพลิเคชันมือถือ สร้างแอพพลิเคชัน: React Native คืออะไร? React Native เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดย Facebook เพื่อช่วยในการสร้างแอพพลิเคชันโมบายล์ด้วย JavaScript. มันใช้โครงสร้างของ…

สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี ปี 2567 [2024]

สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี ปี 2567 [2024] ในปี พ.ศ. 2567 โลกของเทคโนโลยีได้เข้าสู่ยุคที่นวัตกรรมและการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานของมนุษย์และสังคมได้รับผลกระทบจากการนวัตกรรมที่ทันสมัยทั้งในด้านการสื่อสาร การแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้ชีวิตของเรากลับเปลี่ยนไปอย่างทันที หนึ่งในนวัตกรรมที่โดดเด่นในปี 2567 คือการพัฒนาทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่มีการนำไปใช้ในหลายด้านของชีวิตประจำวัน เช่น การใช้งานรถยนต์ไร้คนขับ ระบบช่วยเหลือทางการแพทย์ และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการใช้ AI เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกวัน การใช้งานรถยนต์ไร้คนขับ การใช้งานรถยนต์ไร้คนขับหรือ Autonomous Vehicles…

ทำที่ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์จแบตเตอรี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยใช้วัสดุทั่วไปที่มีอยู่รอบตัว ไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้งานแหล่งพลังงานที่ไม่ยั่งยืน เเต่ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณที่น้อยลงด้วย ขั้นตอนการทำทีชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ เลือกและเตรียมวัสดุที่จำเป็น:เริ่มต้นด้วยการเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ภาพรวมการต่อวงจร แผงโซลาร์เซลล์: แผงโซลาร์เซลล์ที่เราใช้มีแรงดันเอาต์พุตสูงถึงระหว่าง 5V ถึง 6V หากคุณต้องการให้แบตเตอรี่ชาร์จเร็วขึ้น คุณสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์หลายแผงพร้อมกันได้ ในตัวอย่างนี้ เราใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กสองแผงดังแสดงในรูปต่อไปนี้ การต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบขนาน ให้บัดกรีขั้ว (+) ของแผงโซลาร์เซลล์หนึ่งเข้ากับขั้ว (+) ของแผงโซลาร์เซลล์อีกแผง ทำเช่นเดียวกันกับขั้วต่อ (-) โมดูลเครื่องชาร์จ TP4056 โมดูลเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม TP4056มาพร้อมกับการป้องกันวงจรและป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินของแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อขั้วย้อนกลับ โมดูล TP4056 จะสว่างเป็น…

ทดสอบ พลังงานไฟฟ้าจากผลไม้

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานที่ได้จาก แหล่งที่สามารถผลิต หรือก่อกำเนิดพลังงานนั้นขึ้นมาเองได้ และยังหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น พลังงานสะอาด (Clean Energy) ซึ่งเป็น พลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิด มลภาวะ โดยเฉพาะการปล่อน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยทั่วไป พลังงานสะอาดจะเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก สามารถนำมาใช้ทดแทนแหล่งพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด จึงถือเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ตัวอย่างของพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานคลื่น…

ESP32 เปิด-ปิดไฟ ด้วย ESP Rainmaker

ESP RainMaker เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักพัฒนาสร้างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ ESP32-S2 SoC ของ Espressif โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน มี SDK ของอุปกรณ์ แอปโทรศัพท์ที่ปรับเปลี่ยนได้เอง มิดเดิลแวร์คลาวด์แบบโปร่งใส และยูทิลิตีโฮสต์เพื่อลดความซับซ้อนในการพัฒนาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ESP RainMaker ยังเสนอการผสานรวมกับ Amazon Alexa และ Google Voice Services โดยรองรับอุปกรณ์มาตรฐาน บางประเภท สำหรับหมวดหมู่ต่อไปนี้ ESP RainMaker เป็นโซลูชัน IoT…

โปรเจค Arduino UNO เปิดปิดไฟผ่าน Bluetooth

ในโปรเจคนี้ เราจะเรียนรู้วิธีสร้างการควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ด้วยบลูทูธแบบ DIY โดยใช้โมดูล บลูทูธ HC-06 และ Arduino Uno โดยโปรเจคนี้เป็นการแนะนำเกี่ยวกับ IoT ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม ด้วยองค์ประกอบเพียงไม่กี่อย่างและทักษะการเขียนโค้ดพื้นฐานบางอย่าง คุณก็สามารถสร้างการควบคุม เปิด-ปิด ไฟด้วยการสั่งงานได้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ผ่าน Bluetooth ของคุณ ทำไมต้องใช้บลูทูธ? Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะทางสั้นๆ ทำงานบนย่านความถี่ 2.4 GHz และใช้คลื่นวิทยุในการส่งและรับข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีไร้สายที่มีชื่อเสียงนั่นคือ Wi-Fi เรายังสามารถใช้…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save